Porównywarka Abonamentów i Telefonów Sieci Komórkowych

Wyniki Play za 1Q

Wyniki Play za 1Q 2018 r. – nie ma to jak dobrze zacząć rok!

Pisaliśmy już o tym, jak w 1Q 2018 radziło sobie OrangeT-Mobile, a teraz przyszedł czas na wyniki Play za 1Q. Zobaczcie jak poszło temu operatorowi, a także jakie ma plany na najbliższy okres. Powinno to zainteresować zwłaszcza obecnych klientów Play oraz tych, którzy myślą o przejściu pod jego fioletowe skrzydła. No to do rzeczy!

Wyniki Play za 1Q 2018 r. – najważniejsze dane

 • Baza abonentów liczy 15,2 mln, a udział abonentów kontraktowych wzrósł do 63,2 % z 60,5 % na dzień 31 marca 2017 r.
 • Spółka pozyskała 160 tys. abonentów kontraktowych netto.
 • Zagregowany wskaźnik ARPU zmniejszył się o 1,4 % do 31,8 zł w porównaniu do IV Q 2017 r., ale wzrósł o 2,6 % w porównaniu do I kw. 2017 r.
 • Wskaźnik migracji klientów kontraktowych pozostał na stałym poziomie: 0,8%.
 • Dzięki rozbudowie sieci 4G LTE na dzień 31 marca 2018 r. zasięg wzrósł i objął 93,8 % populacji (+1,5 p.p. r/r.), a zasięg 4G LTE ULTRA zwiększył się do 82,6 % populacji (+3,2 p.p. r/r.).

Jak widać wysiłki spółki są obecnie skierowane na rozbudowę sieci 4G LTE i 4G LTE ULTRA, i widać konkretne już rezultaty w postaci rosnącego zasięgu. w 1Q sieć uruchomiła 134 nowe stacje. Biorąc pod uwagę fakt, że operator wystawił sobie cel postawienie 1000 nowych stacji w tym roku, wydaje się, że 134 to niewiele. Operator twierdzi jednak, że realizacja jego celu nie jest zagrożona, a większość prac budowlanych prowadzi się w lecie. Takie działania wydają się jak najbardziej rozsądne zważywszy na spory wzrost ruchu danych w sieci Play (+ 40.5 %).

Ranking najlepszych abonamentów

Pierwsze 3 miesiące br. Play notował przychód z jednego klienta na poziomie średnio 31,8 zł, w tym 37,5 zł z klientów abonamentowych i 18,5 zł z klientów na kartę. Natomiast wskaźnik odejść wyniósł średnio 2,1%  (z tego 0,8% dla klientów abonamentowych i 4,5% dla klientów na kartę). Jak widać Play traci znacznie więcej klientów na kartę niż abonamentowych. Trzeba jednak otwarcie przyznać, że to Ci drudzy są dla operatora cenniejsi i generują większy zysk.

Wyniki Play za 1Q 2018 r. – dane finansowe

 • Przychody operacyjne wzrosły do poziomu 1 637 mln zł (+3,6% w porównaniu z I kw. 2017 r.) w wyniku zwiększenia się bazy klientów kontraktowych
 • Skorygowany zysk EBITDA wyniósł 518 mln zł (-8,1% w porównaniu z I kw. 2017 r.) pomimo negatywnego wpływu regulacji Roam-Like-At-Home oraz wysokich kosztów roamingu krajowego
 • Negatywny wpływ RLAH, wyliczony jako zmiana w przychodach z roamingu międzynarodowego oraz kosztów roamingu międzynarodowego, wyniósł 34,2 mln zł w ujęciu rocznym. Przełożyło się to na spadek skorygowanej marży EBITDA do poziomu 31,7% (-4,0 p.p. w porównaniu z I kw. 2017 r.)
 • Wynik netto zamknął się na poziomie 153 mln zł, co stanowi  wzrost w porównaniu z I kw. 2017 r., gdy zysk na akcję wyniósł 0,60 zł.
 • Dalszy rozwój sieci na terenie całego kraju – nakłady gotówkowe wyniosły 181 mln zł, zgodnie z wytycznymi.
 • Skorygowany zysk EBITDA pomniejszony o nakłady gotówkowe wyniósł 337 mln zł (-4,7% w porównaniu z I kw. 2017 r.), natomiast konwersja gotówki osiągnęła poziom 65,0%, co stanowi wzrost o 2,3 p.p. w porównaniu z I kw. 2017 r.
 • Wskaźnik wolnych przepływów gotówkowych dla właścicieli kapitału własnego (po uwzględnieniu płatności leasingowych) wzrósł znacząco w porównaniu z I kw. 2017, do poziomu 117 mln zł (w I kw. 2017 r. wskaźnik był ujemny, na poziomie -140 mln zł)
 • Wskaźnik lewaru utrzymał się na poziomie 3.0x skorygowanego wskaźnika EBITDA za okres ostatnich dwunastu miesięcy ze względu na fakt, że wysokie generowanie gotówki zostało przeznaczone na spłatę zadłużenia.

Porównanie ofert na internet domowy

Ogólnie rzecz ujmując Play odnotował w 1Q br. przychód 1,637 mln zł, czyli o 57 mln więcej niż przed rokiem. Również skorygowana EBITDA wzrosła w porównaniu z zeszłym rokiem, a zysk netto wyniósł 152,9 mln zł, czyli znacznie więcej niż w poprzednim roku (wtedy 18,5 mln zł). Na kwestię kosztów miało oczywiście wpływ wejście w życie regulacji RLAH. Mimo zgody UKE na wprowadzenie dodatkowych opłat za roaming UE i faktyczne podniesienie cen, operator poniósł stratę w wysokości 34,2 mln zł. W sumie roaming krajowy kosztował spółkę w pierwszym kwartale 64,2 mln zł, czyli o 42,7 % więcej niż w analogicznej części ubiegłego roku.

Wyniki Play za 1Q 2018 r. – krótkie podsumowanie

Powyższe wyniki pokazują, że Play ma rosnące przychody i umie przyciągnąć nowych klientów. Ponadto stawia na rozbudowę sieci 4G LTE i 4G LTE ULTRA, co niewątpliwie będzie skutkowało wzrostem zadowolenia klientów. Ogólnie rzecz ujmując, trzeba przyznać, że Play dobrze zaczął ten rok. Mimo strat związanych z RLAH, spółka odnotowała wysoki zysk netto. Operator ma się z czego cieszyć. Mamy więc nadzieję, że jego zadowolenie będzie się przekładać na zadowolenie klientów i to nie tylko nowych.

Abonament Rodzinny? Gdzie najlepiej? Porównanie

Post a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *