Porównywarka Abonamentów i Telefonów Sieci Komórkowych

Orange jak sprawdzić stan konta

Orange prezentuje wyniki za I kwartał 2018 – znowu straty…

2017 2018
I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw.
Liczba Klientów (tys.)
Telefonia komórkowa (karty SIM)   15272 14 555 14 358 14 424 14 368
zmiana -527 -717 -197 66 -56
post-paid 9452 9573 9 662 9 726 9 747
zmiana 190 121 89 64 21
pre-paid 5820 4983 4 696 4 698 4 621
zmiana -717 -837 -287 2 -77
Internet mobilny   1364 1334 1 287 1 231 1 164
zmiana -13 -30 -47 -56 -67
Stacjonarne usługi głosowe   3859 3809 3 744 3 684 3 613
zmiana -73 -50 -65 -60 -71
Dostęp szerokopasmowy   2269 2323 2 377 2 438 2 477
zmiana 63 54 54 61 39
ADSL   1451 1407 1 367 1 324 1 278
zmiana -52 -44 -40 -43 -46
Światłowód   117 145 176 214 248
zmiana 29 28 31 38 34
Stacjonarny dostęp bezprzewodowy   260 328 377 433 475
zmiana 69 68 49 56 42
TV   775 792 814 848 875
zmiana 9 17 22 34 27
Klienci usług pakietowych   938 1084 1 195 1 306 1 376
zmiana 103 146 111 111 70
Kwartalne ARPO w zł/m-c
Usługi wyłącznie komórkowe   21,8 23,5 23,5 23 22
zmiana 1,7 0,0 -0,5 -1,1
post-paid bez M2M 32,8 32,9 30,9 30,3 29,2
zmiana 32,8 0,1 -2,0 -0,6 -1,1
pre-paid 9,3 11,3 13 12,6 11,9
zmiana 9,3 2,0 1,7 -0,4 -0,7
Usługi konwergentne
dla klientów indywidualnych 112,5 105 102,8 103,1 100,8
zmiana -7,5 -2,2 0,3 -2,3
Usługi stacjonarnego dostępu
szerokopasmowego 38,5 36,9 37,1 37,1 36,9
zmiana -1,6 0,2 0,0 -0,2
Usługi stacjonarnego dostępu
wąskopasmowego 58 57,3 58,8 56,6 56,6
zmiana -0,7 1,5 -2,2

Zgodnie z wymogami prawa, Orange podało do wiadomości publicznej wybrane dane finansowe i operacyjne. Czy ma się czym pochwalić? Wyniki pokazują, że firma jest na etapie zmiany strategii i większość zysków będzie teraz osiągać ze sprzedaży usług konwergentnych. Jednak póki co, nadal odnotowuje straty.  Zobaczmy co działo się w Orange na przestrzeni ostatnich 3 miesięcy!

>>Sprawdź jaki jest najtańszy abonament!<<

Stabilny zysk EBITDA a przy tym straty

Zacznijmy od graficznej prezentacji najważniejszych danych. Poniższa tabela przygotowana przez operatora pokazuje czarno na białym jaki był wpływ zmian w strategii firmy na jej przychody.

Kluczowe wskaźniki (w mln zł) 1 kw. 2018

(MSSF 15)

1 kw. 2018

(MSR 18)

1 kw. 2017

(MSR 18)

Zmiana (MSR 18)
przychody 2 710 2 766 2 818 -1,8%
EBITDA 674 746 748 -0,3%
marża EBITDA 24,9% 27,0% 26,5% +0,5 pp
zysk operacyjny 33 105 109 -3,7%
zysk/strata netto -50 8 39 -79,5%
nakłady inwestycyjne 388 388 385 +0,8%
organiczne przepływy pieniężne -155 -155 -254 nd.
skorygowane organiczne przepływy pieniężne1 -152 -152 -254 nd.

Ja widać EBITDA wygląda podobnie jak w zeszłym roku, jednak w kwestii przychodów, Orange odnotował stratę w porównaniu z przychodami sprzed roku. Prezes Zarządu komentuje wyniki z I kwartału w ten sposób: “W pierwszym kwartale, zgodnie z przyjętymi w planie strategicznym Orange.one priorytetami, nadal koncentrowaliśmy się na wartości: promując konwergencję, monetyzując inwestycje w sieć światłowodową i kontynuując transformację działalności. To kluczowe czynniki warunkujące sukces naszej strategii przywrócenia wzrostu”. Faktycznie firma bardzo promowała i nadal promuje łączenie usług w ramach Orange Love. I na ten moment 2/3 bazy indywidualnych klientów ofert konwergentnych (czyli mających w Orange abonament i numer stacjonarny) korzysta właśnie z Orange Love. Nie da się jednak ukryć, że de facto firma odnotowała spadek przychodów. Jak tłumaczy swoje wyniki finansowe?

Wyniki finansowe Orange

Na dzień 1 kwietnia 2018 r. przychody Orange wyniosły 2 766 mln zł, czyli o 52 mln zł mniej niż przed rokiem. Według operatora na taki stan wpłynęły 4 główne czynniki:

  1. Nastąpił duży wzrost przychodów z usług konwergentnych i dosprzedaży nowych usług, jednak towarzyszył mu spadek przychodów z usług wyłącznie komórkowych i stacjonarnego dostępu szerokopasmowego, “na który wpłynęła migracja do ofert konwergentnych, koncentracja na wartość określona w cenach usług oraz konkurencja na rynku”.
  2. Przychody z usług konwergentnych rosną i zaczynają coraz bardziej równoważyć spadek przychodów z usług wyłącznie komórkowych i stacjonarnego dostępu szerokopasmowego. “Połączone przychody tych kategorii zmniejszyły się w 1 kw. o 5% w ujęciu rocznym wobec spadku o 6% i 7% rok-do-roku odpowiednio w 4 kw. i 3 kw. 2017 roku”.
  3. Nastąpił zdecydowany spadek przychodów ze sprzedaży sprzętu “wynikające z ograniczenia subsydiów do telefonów i zwrotu ku ofertom bez telefonu”. 
  4. “(…) umowa roamingu krajowego z Play i wzrost międzynarodowego ruchu międzysieciowego korzystnie wpłynęły na przychody hurtowe”.

Również jeśli chodzi o zysk netto istnieje ogromna różnica między wynikami z pierwszego kwartału br., a wynikami z pierwszego kwartału 2017 r. W tym roku zysk netto wyniósł 8 mln zł, a w zeszłym 39 mln zł. Orange uzasadnia tę różnicę wzrostem kosztów finansowych netto, które w I kwartale zeszłego roku były bardzo niskie.

Podsumowanie

Ogólnie rzecz ujmując Orange traci klientów indywidualnych, chcących korzystać jedynie z usługi abonamentowej lub oferty na kartę. Trudno się temu dziwić. Konkurencja oferuje znacznie niższe stawki, a cena ma decydujące znaczenie przy wyborze operatora dla ogromnej większości ludzi. Orange nie planuje jednak specjalnie ulepszać tego sektora swoich usług, żeby przyciągać rzesze. Stawia raczej na łączenie usług i w nim widzi sposób na przyszły zdecydowany wzrost przychodów.

Sami możecie szczegółowo możecie przeanalizować raport Orange, klikając w niego tutaj.

A co Wy myślicie o Orange? Podoba Wam się jego polityka?

Post a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *