Porównywarka Abonamentów i Telefonów Sieci Komórkowych

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU MOBILNY RANKING I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES

 

Niniejszy dokument (zwany dalej: „Polityką”) określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu Mobilny Ranking, w tym zasady wykorzystywania plików typu „cookies”.

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Informacje o Użytkowniku Serwisu Mobilny Ranking pozyskiwane są:
  1. za pośrednictwem formularzy wypełnionych przez Użytkownika,
  2. poprzez wykorzystywanie plików typu „cookies” – na zasadach określonych w niniejszej Polityce.
 2. Wszelkie określenia pisane wielką literą mają znaczenie określone w Regulaminie Serwisu Mobilny Ranking, chyba że z niniejszej Polityki wyraźnie wynika inaczej.

II. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu Mobilny Ranking podanych przez Użytkowników Serwisu Mobilny Ranking za pośrednictwem strony Serwisu Mobilny Ranking w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) jest GREENFLY SP Z O.O. z siedzibą w Rzeszowie przy ul.Sikorskiego 91, kod pocztowy 35-304 (Usługodawca).
 2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak podanie niektórych danych może być niezbędne do świadczenia poszczególnych Usług za pośrednictwem Serwisu Mobilny Ranking.
 3. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu prawidłowego świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu Mobilny Ranking, w tym rozpatrywania reklamacji, a za zgodą Użytkownika także w celach i w zakresie wskazanym w treści zgody wyrażonej przez Użytkownika
 4. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazane podmiotom trzecim wyłącznie na podstawie i w zakresie zgody wyrażonej przez Użytkownika.
 5. Każda wyrażona przez Użytkownika zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w każdym czasie, bez obowiązku uiszczania jakichkolwiek opłat z tego tytułu.
 6. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.).
 7. Korespondencję związaną z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować do Usługodawcy pisemnie na adres: GREENFLY SP Z O.O. z siedzibą w Rzeszowie przy ul.Sikorskiego 91, kod pocztowy 35-304, lub w formie elektronicznej  na adres [email protected].
 8. Usługodawca stosuje następuje środki zabezpieczające dane osobowe Użytkowników: konta posiadają hasła dostępu , logowanie poprzez zabezpieczenie protokołem SSL.
 9. Usługodawca zapewnia Użytkownikowi możliwość korzystania z Serwisu Mobilny Ranking, w tym Usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu Mobilny Ranking, z wykorzystaniem pseudonimu.

III. PLIKI TYPU „COOKIES”

 1. Usługodawca informuje, że Serwis Mobilny Ranking wykorzystuje pliki tekstowe typu „cookies” i Usługodawca posiada dostęp do takich plików.
 2. Plikami typu „cookies” (zwanymi dalej: „Cookies”) są plikami tekstowymi przechowywanymi na urządzeniu końcowym Użytkownika, za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z Serwisu Mobilny Ranking, które są pobierane przy każdorazowym wyświetleniu strony Serwisu Mobilny Ranking. Cookies co do zasady składają się z pliki tymczasowe po stronie klienta i zawierają informacje umożliwiające weryfikacje użytkownika po zalogowaniu się do portalu mobilny-ranking.pl .
 3. Serwis Mobilny Ranking wykorzystuje następujące rodzaje Cookies:
 4. Serwis Mobilny Ranking wykorzystuje Cookies w celach:
 5. Cookies wykorzystywane za pośrednictwem Serwisu Mobilny Ranking nie gromadzą danych osobowych ani w żaden inny sposób nie ingerują w system informatyczny Użytkownika, w tym zainstalowane oprogramowanie i mogą być w każdym czasie usunięte.
 6. Użytkownik ma możliwość w każdym czasie określenia warunków przechowywania lub dostępu do Cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej, w tym zmienić ustawienia dotyczące zapisywania Cookies, w szczególności w ten sposób aby każdorazowo uzyskiwać informację o umieszczeniu Cookies, zablokować dostęp do Cookies lub je usunąć.
 7. Szczegółowe zasady określenia warunków przechowywania lub dostępu do Cookies dostępne są w ustawieniach poszczególnych przeglądarek internetowych, z których korzysta Użytkownik.
 8. Przeglądarki internetowe co do zasady domyślnie akceptują pliki cookies w urządzeniu końcowym.
 9. Cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym na urządzeniu.

IV. ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z SERWISU MOBILNY RANKING

 1. Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z Serwisu Mobilny Ranking, w tym Usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu Mobilny Ranking, mogą być następujące:
  1. oprogramowanie typu malware
  2. spam przez autoboty
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu Mobilny Ranking, w tym udostępnionych danych, Usługodawca zaleca stosowanie aktualnego i legalnego oprogramowania antywirusowego.

V. POLITYKA RODO

 1. Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych gromadzonych na etapie rejestracji w systemie jest GREENFLY SP Z O.O. z siedzibą w Rzeszowie przy ul.Sikorskiego 91, kod pocztowy 35-304, zwany dalej: “Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres zarejestrowania firmy: GREENFLY SP Z O.O. z siedzibą w Rzeszowie przy ul.Sikorskiego 91, kod pocztowy 35-304; adres mailowy: [email protected] lub telefonując pod numer: 503 086 947
 2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja umowy pomiędzy Tobą a Administratorem, zwana dalej: “Umową”, dla której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne.
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy.
 4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
 5. Twoje dane osobowe będą przez Nas przetwarzane przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją 5 letniego obowiązku archiwizacyjnego.
 6. Administrator przekaże Twoje dane odbiorcom zajmującym się: obsługą serwera w zakresie nie-zbędnym do jego prawidłowego funkcjonowania oraz do biura rachunkowego.
 7. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 8. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
 9. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Za pośrednictwem Serwisu Mobilny Ranking możliwe jest przekierowanie na strony internetowe podmiotów trzecich, a takie strony mogą posiadać własne polityki prywatności, w tym polityki dotyczące wykorzystywania plików typu „cookies”, z którymi Użytkownik powinien się zapoznać.
 2. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące niniejszej Polityki można kierować do Usługodawcy poprzez pocztę elektroniczną na adres

Opublikowano 17.04.2017

Aktualizacja 25.05.2018