Porównywarka Abonamentów i Telefonów Sieci Komórkowych

Jak zlikwidować drobnoustroje na telefonach?

Studenci Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zidentyfikowali na telefonach komórkowych pacjentów, przyjmowanych do jednego z regionalnych szpitali 42, szczepy różnych drobnoustrojów, w tym gronkowców.

Badania na telefonach

Projekt badawczy studenckiego Koła Naukowego w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Immunologii miał na celu wykazanie, jak zmienia się skład drobnoustrojów na telefonie komórkowym podczas kilkudniowego pobytu jego właściciela w szpitalnym oddziale. Studenci potwierdzili, że bakterie, wirusy i grzyby zarówno przynosimy na komórkach do szpitala, jak i je stamtąd wynosimy.

Podczas projektu badawczego pobrano próbki z 69 telefonów komórkowych należących do osób hospitalizowanych w jednym ze śląskich szpitali. Wymazy pobierano z tylnych powierzchni urządzeń. Zidentyfikowano tam m.in. metycylinooporne szczepy gronkowców (m.in. Staphylococcus haemolyticus MRCNS, Staphylococcus epidermidis MRCNS). Eksperci wykazują, że to realne zagrożenie, gdyż metycilina należy do grupy antybiotyków szeroko stosowanych w lecznictwie, zatem odporność na tego rodzaju leki znacznie utrudnia proces leczniczy.

O tym, że na telefonie komórkowym mogą bytować różne, także potencjalne chorobotwórcze drobnoustroje, już wcześniej wiedzieliśmy. Zależało nam na wykazaniu, że wśród nich mogą się znajdować także lekooporne szczepy, stanowiące obecnie duży problem w lecznictwie – wyjaśnia jedna ze współautorek badań Edyta Hendzel-Ochałek

Jak uniknąć zagrożenia?

Jedną z najprostszych i najważniejszych zasad jest dezynfekcja aparatu telefonicznego. Badaczka wyjaśnia, że jest to jedna z najistotniejszych zasad:
Telefon komórkowy wystarczy przetrzeć chusteczką nasączaną alkoholowym roztworem środka dezynfekcyjnego i odłożyć w czyste miejsce. Na koniec nie zapomnijmy ponownie zdecynfekować dłoni. Róbmy to po każdym powrocie z zakupów, uczelni czy miasta. A szczególnie w trakcie i po hospitalizacji oraz każdej wizycie w placówce ochrony zdrowia – radzi Edyta Hendzel-Ochałek

Zanim przystąpisz do czyszczenia urządzenia, umyj ręce wodą z mydłem do rąk – mycie powinno trwać minimum 20 sekund. Pamiętaj, aby do czyszczenia urządzenia nie używać żeli do rąk, szmatek ściernych ani substancji chemicznych (w tym środków bielących i czystego alkoholu), ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia powłoki ochronnej telefonu.

Post a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *