Porównywarka Abonamentów i Telefonów Sieci Komórkowych

Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej i nowe zasady dotyczące roamingu

Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej i nowe zasady dotyczące roamingu?

Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej i nowe zasady dotyczące roamingu?

Wczoraj doszło do porozumienia pomiędzy Parlamentem Europejskim oraz Radą UE. Dzięki niemu w życie będą mogły wejść zmiany dotyczące unijnych przepisów telekomunikacyjnych, zaproponowane przez Komisję Europejską. Zawiera je nowy Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej (European Electronic Communications Code – EECC). Ma on przyczynić się do zwiększania inwestycji w sieciach o bardzo wysokich przepustowościach na terenie UE, wliczając w to obszary wiejskie.

Porozumienie to jest niezbędne, aby sprostać rosnącym potrzebom Europejczyków w zakresie łączności i zwiększyć konkurencyjność Europy, kładąc podwaliny pod wdrożenie 5G w całej Europie – powiedział Andrus Ansip, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego odpowiedzialny za jednolity rynek cyfrowy.

jaki jest najtańszy abonament bez telefonu

Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej będzie kluczowy w osiągnięciu celów w zakresie zapewnienia najlepszych łączy internetowych wszędzie w Europie.

Przepisy, jakie obejmować będzie  Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej to:

 • Zwiększenie zasięgu sieci 5G poprzez zapewnienie dostępności widma radiowego 5G do końca 2020 roku w UE i zapewnienie operatorom przewidywalności przez co najmniej 20 lat w zakresie licencjonowania widma, między innymi na podstawie lepszej koordynacji planowanych przydziałów widma radiowego.
 • Ułatwienie wprowadzenia nowych stałych sieci o bardzo dużej przepustowości poprzez:
 1. uczynienie reguł współinwestowania bardziej przewidywalnymi i promowanie dzielenia się ryzykiem przy wdrażaniu sieci o bardzo dużej przepustowości,
 2. promowanie zrównoważonej konkurencji z korzyścią dla konsumentów, z naciskiem regulacyjnym na rzeczywiste wąskie gardła, takie jak przewody i kable wewnątrz budynków,
 3. szczególny reżim regulacyjny dla operatorów działających wyłącznie na rynku hurtowym.
 • Ponadto nowe zasady mają zapewnić ściślejszą współpracę między Komisją a Organem Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) w zakresie nadzorowania środków związanych z nowymi kluczowymi warunkami dostępu do współinwestycji i regulacji symetrycznych.
 • Korzyści i ochrona konsumentów, niezależnie od tego, czy użytkownicy końcowi komunikują się za w sposób tradycyjny (połączenia telefoniczne, SMS-y), czy też przy pomocy usług internetowych (Skype, WhatsApp itd.):
 1. zapewnienie wszystkim obywatelom dostępu do niedrogich usług komunikacyjnych, w tym do powszechnego dostępu do Internetu oraz usług takich jak administracja elektroniczna, bankowość internetowa lub rozmowy wideo,
 2. zapewnienie, że połączenia międzynarodowe w obrębie UE nie będą kosztować więcej niż 19 eurocentów za minutę (około 81 groszy), a jednocześnie zagwarantowanie, że nowe przepisy nie zakłócą konkurencji, innowacji i inwestycji; maksymalna cena za SMS-a międzynarodowego ma wynieść 6 eurocentów (26 groszy),
 3. zapewnienie równoważnego dostępu do komunikacji dla niepełnosprawnych użytkowników końcowych,
 4. promowanie lepszej przejrzystości taryf i porównywania ofert umownych,
 5. zagwarantowanie lepszego zabezpieczenia przed hakerami, złośliwym oprogramowaniem itp.,
 6. lepszą ochronę konsumentów subskrybujących pakiety usług,
 7. ułatwienie zmiany usługodawcy i zachowania tego samego numeru telefonu, w tym zasad dotyczących rekompensat, jeśli proces się nie powiedzie lub potrwa zbyt długo,
 8. zwiększenie ochrony obywateli w sytuacjach kryzysowych, w tym wyszukiwanie dokładniejszej lokalizacji rozmówcy w sytuacjach awaryjnych, poszerzanie komunikacji w sytuacjach awaryjnych do wiadomości tekstowych i połączeń wideo oraz ustanowienie systemu przekazywania publicznych ostrzeżeń na telefony komórkowe.

Zobacz też: Najtańszy abonament bez telefonu

Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej obejmuje więc wiele “nowoczesnych” zagadnień i może być kolejnym krokiem po RODO do lepszej ochrony konsumenta przed wielkimi firmami. Jednak czy to oznacza niższe stawki za dzwonienie zagranicą? Niekoniecznie.

Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej – Oficjalny komunikat UE

Post a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *