Porównywarka Abonamentów i Telefonów Sieci Komórkowych

Cyfrowy Polsat: Polkomtel jednak płaci podatki?

cyfrowy polsat podatki polkomtelCyfrowy Polsat: Polkomtel jednak płaci podatki?

Parę dni temu pisaliśmy o tym, że największe sieci komórkowe w Polsce nie płacą podatków dochodowych. I już pojawiło się pierwsze oświadczenie Grupy Cyfrowy Polsat (do której należy sieć Plus). Komentarz ten odnosi się naturalnie do opublikowanego niedawno przez Ministerstwo Finansów sprawozdania z informacjami o wielkości podatków CIT, jakie płacą największe firmy w Polsce.

>>>Polecamy: Ranking sieci komórkowych<<<

Poniżej publikujemy komentarz Grupy Cyfrowy Polsat:

“Grupa Cyfrowy Polsat, której częścią jest Polkomtel, operator sieci Plus, zgodnie z publikowanymi cyklicznie sprawozdaniami, zapłaciła w 2016 roku podatek dochodowy w wysokości niemal 300 milionów złotych, z czego wysokość podatku Polkomtelu wpłacona do budżetu państwa wyniosła ponad 80 milionów złotych. Wspomniane niemal 300 milionów złotych zapłacone przez naszą Grupę czyni z nas jednego z największych płatników podatków wśród polskich firm. Dodatkowo informujemy, że zgodnie ze Sprawozdaniem Finansowym za rok 2016 (zbadanym przez niezależnego biegłego rewidenta), Polkomtel nie miał 807 milionów złotych straty finansowej, ale zysk finansowy wynoszący ponad 380 milionów złotych.

To, co chcielibyśmy podkreślić to fakt, że prawie 300 mln złotych to suma, jaka została realnie zapłacona przez Grupę Cyfrowy Polsat i można ją znaleźć w naszym sprawozdaniu finansowym w Skonsolidowanym Rachunku Przepływów Pieniężnych w rubryce “Podatek dochodowy zapłacony”. Nie chcemy komentować danych opublikowanych przez Ministerstwo Finansów ani wchodzić w szczegóły składanych deklaracji podatkowych i wykazywanych w nich pozycji oraz skomplikowanych przepisów księgowo-finansowych. Najistotniejsza jest bowiem realna kwota kilkuset milionów złotych zapłaconych w roku 2016 przez naszą Grupę z tytułu podatku dochodowego.

Wszystkie dane dotyczące naszych finansów znajdują się w publikowanych cyklicznie sprawozdaniach finansowych, gdzie można bez problemu znaleźć dane, które podaliśmy powyżej.

Chcielibyśmy również dodać, że w 2017 roku suma wpłaconych przez Grupę Cyfrowy Polsat danin publicznych na rzecz państwa wyniosła ponad 700 milionów złotych.

Cyfrowy Polsat i podatki z… 2011 roku

Przy okazji można dodać też o tym, że Cyforwy Polsat ostatnio otrzymał od Dyrektora Izby Administracji Skarbowej decyzję, która utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego z 25 maja 2017 roku. Decyzja ta określała, że Grupa CP jest zobowiązana do zapłacenia wyższego podatku dochodowego od osób prawnych od tego zadeklarowanego w roku 2011. Jest to kwota 40,6 mln zł plus odsetki. Cyfrowy Polsat nie ciągle walczy z tą decyzją i postanowił wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Post a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *