Porównywarka Abonamentów i Telefonów Sieci Komórkowych

UPC Polska zwróci klientom opłaty za dodatkowy pakiet

Klienci UPC mogą liczyć na rekompensatę, ponieważ operator pobierał płatności za aktywowaną usługę ,,Pakiet Bezpieczeństwa UPC” pomimo Twojej zgody.

Dlaczego można liczyć na rekompensatę?

Do UOKiK napływały sygnały konsumentów, w których wskazali oni na nieprawidłowości w procedurze zawierania lub zmiany warunków umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych w trybie na odległość. W związku z tym Prezes Urzędu wszczął postępowanie i postawił spółce zarzuty. Okazało się, że operator włączył usługę ,,Pakiet Bezpieczeństwa UPC” – dodatkowy program antywirusowy – bez otrzymania uprzedniej zgody konsumentów. Konsumenci byli informowani o tym, że usługa będzie włączona, zaś jej koszt po okresie próbnym wyniesie 9 zł miesięcznie. Część konsumentów nie była w ogóle informowana o aktywacji pakietu i związanych z nim opłatami. Sama informacja nie wystarczy – przedsiębiorca musi zapytać konsumenta o zgodę.

Co się zmieni?

UPC Polska zmodyfikuje procedurę zawierania umowy, której elementem jest program antywirusowy. Przedsiębiorca wdroży te zasady w ciągu 2 miesięcy od uprawomocnienia się decyzji.

Szczegóły zobowiązania:

–> Proponując ,,Pakiet Bezpieczeństwa UPC”, spółka będzie zadawać konsumentowi wyraźne pytanie o to, czy zgadza się on na ponoszenie opłaty za usługę dodatkową ,,Pakiet Bezpieczeństwa”. Zmiany te będą dotyczyć każdego z trybów zawarcia umowy (z wykorzystaniem telefony, strony internetowej oraz w salonie stacjonarnym).

–> konsumenci, którzy zrezygnowali z ,,Pakietu Bezpieczeństwa UPC” pomiędzy otrzymaniem pierwszej lub drugiej lub trzeciej, a wystawieniem przez UPC Polska kolejnej faktury zawierającej naliczenie za korzystanie z usługi ,,Pakiet Bezpieczeństwa” będą mogli otrzymać zwrot tych płatności (jeśli wcześniej nie otrzymali takiego zwrotu). Spółka zwróci im kwotę od 9 do 27 zł (w zależności od tego, kiedy konsument zrezygnował)

–> Przedsiębiorca pozytywnie rozpatrzy reklamacje dotyczące ponoszenia opłat za ,,pakiet Bezpieczeństwa UPC”, które konsumenci zgłosili w ciągu 12 miesięcy od dnia zawarcia przez nich umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz które wpłynęły lub wpłyną do spółki w okresie od 29 grudnia 2020 r. do 30 dni po wprowadzeniu przez UPC Polska nowych procedur. Reklamacje te zostaną uwzględnione maksymalnie do 6 pierwszych płatności za usługę antywirusa.

Post a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *