Porównywarka Abonamentów i Telefonów Sieci Komórkowych

Play: wyniki finansowe za 2020 rok

,,Solidne wyniki Play za 2020 r. potwierdzają stabilność biznesową i wskazują potencjał wzrostu”. Takie wnioski wysnuł fioletowy operator po opublikowaniu 16 marca br. wyników finansowych za rok 2020, przez Grupę iliad.

Wyniki i podsumowanie za rok 2020

Od dnia 18 listopada 2020 roku Grupa iliad ujmuje wyniki Play w Polsce w swoich sprawozdaniach finansowych. W ujęciu pro forma, przy założeniu konsolidacji od 1 stycznia 2020 roku kluczowymi wydarzeniami w ciągu roku były:

–> W całym roku 2020, Play osiągnął przychody w wysokości 7,16 mld zł, co oznacza wzrost o 1,7% r/r, przy czym przychody z usług wzrosły o 4,9%, na co wpływ miał wzrost APRU z usług telefonii komórkowej równoważący spadek przychodów ze sprzedaży towarów – z powodu pandemii Covid-19 oraz kilkutygodniowego zamknięcia sklepów.
–> Całkowita baza raportowanych klientów mobilnych Play wzrosła do 15,4 mln (+1% r/r) a baza aktywnych klientów wzrosła o 0,3 mln do 12,2 mln (+2,5% r/r) z czego baza aktywnych klientów kontraktowych (z wyłączeniem technicznych kart SIM oraz kart M2M) wzrosła o 0,1 mln, do 8,4 mln. Baza aktywnych klientów usług przedpłaconych wzrosła o 5,6% do 3,8 mln, głownie w wyniku przejęcia Virgin Mobile Polska.
–> Baza klientów usługi telewizyjnej Play NOW TV BOX wzrosła o 268% r/r, do 118 tys., a baza klientów internetu stacjonarnego wzrosła o 7 tys. co odzwierciedlają ostatnie miesiące sprzedaży.
–> W okresie 12 miesięcy wynik EBITDaL Play wzrósł o 6,3% do 2,4 mld zł. Wzrost EBITDaL wynika ze wzrostu marży brutto i jest częściowo kompensowany przez wyższe koszty sieci, wynikające z uruchomienia nowych stacji bazowych.
–> Play zainwestował 806 mln zł, przede wszystkim w rozwoju sieci, czego wynikiem jest 8800 stacji bazowych na koniec 2020 r.

Rok 2020 był otwarciem nowego rozdziału dla Play, kiedy Grupa iliad stała się naszym nowym właścicielem, czyniąc Play częścią jednej z największych grup telekomunikacyjnych w Europie. Był to kolejny rok skutecznego realizowania naszej strategii budowania silnego, cyfrowego lidera rynku usług mobilnych dla odbiorów indywidualnych, rodzin oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Przekroczyliśmy założone cele, a osiągnięte wyniki pokazują odporność naszej organizacji w bezprecedensowym 2020 r. wskazując na potencjał wzrostu w 2021 r. oraz w kolejnych latach – podsumował Jean Marc Harion, Prezes Zarządu Play.

Post a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *