Porównywarka Abonamentów i Telefonów Sieci Komórkowych

Grupa Polsat z zieloną energią ze słońca

Polkomtel, operator sieci Plus z Grupy Polsat, podpisał z Grupą ZE PAK długoterminowa umowę na dostawę zielonej energii. Energia, jaka będzie dostarczona Grupie Polsat będzie całkowicie wytwarzana przez największą budowaną w Polsce farmę słoneczną Brudzew o mocy 70 MWp.

Czysta i zielona energia

Dzięki umowie z Grupą ZE PAK energia wykorzystywana w przyszłości zarówno w Polkomtelu, jak i całej Grupie Polsat będzie całkowicie czysta i zielona. Dodatkowo Plus, jako certyfikowany sprzedawca, będzie mógł oferować swoim klientom – zarówno indywidualnym, jak i biznesowym, sprzedaż zielonego prądu wyprodukowanego dzięki OZE.

Umowa na zakup zielonej energii ZE PAK doskonale wpisuje się w naszą politykę środowiskową i strategię mającą na celu maksymalne ograniczenie emisji CO2 i śladu węglowego. Jest to działanie nastawione na podniesienie poziomu satysfakcji zarówno naszych klientów, pracowników, jak i całego otoczenia. Dodatkowo realizujemy w ten sposób cele Stowarzyszenia Program Czysta Polska, założonego przez Zygmunta Solorza – powiedział Mirosław Błaszczyk, Prezes Zarządu Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu, operatora sieci Plus

Strategia Grupy Polsat

Grupa Polsat realizuje w ten sposób strategię, której celem jest możliwe jak najszybsze odejście od wykorzystania energii pochodzącej jak węgiel czy ropa naftowa. Dodatkowo może to również wpłynąć na wzrost poziomu zadowolenia klientów Grupy, jak i pracowników, którzy będą mogli pracować w firmie, która wykorzystuje energię elektryczną wyprodukowaną wyłącznie dzięki odnawialnym źródłom energii.
Umowa obejmuje dostawę Grupie Polsat do 68 GWh czystej i zielonej energii elektrycznej rocznie i została zawarta na 15 lat z możliwością jej przedłużenia.

Wykonawca Farmy Brudzew jest konsorcjum spółek ESOLEO SP. z.o.o. (z Grupy Polsat) oraz PAK Serwis Sp. z.o.o., ale jednym z głównych podwykonawców jest spółka PAK Serwis Sp. z.o.o., a jednym z głównych podwykonawców jest spółka PAK Górnictwo S.A. Zakończenie budowy farmy jest planowane na październik bieżącego roku.

Grupa Polsat podejmuje aktywne działania w swoim codziennym funkcjonowaniu, które mają pozytywny wpływ na środowisko. Kontroluje zużycie surowców i komponentów elektronicznych oraz oszczędza energię elektryczną. Skutecznie zarządza odpadami i przekazuje je do wyspecjalizowanych firm recyklingowych. Inwestuje środki w popularyzację technologii fotowoltaicznej pośród własnych klientów. Wprowadza również do swojej floty samochodowej pojazdy zeromisyjne.

Post a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *